Hva gjør vi?


PRO TOTALBYGG er en spesialisert totalentreprenør innen bygg og rehabilitering. Våre prosjektledere er ansvarlige under hele prosessen og sikrer en god flyt mellom de ulike fagfolkene – mens du kun har én person å forholde deg til.

Prosjektering & prosjektledelse

Våre prosjektledere utfører en grundig prosjektering, slik at både pris og tidsplan for ombyggingen er avklart før arbeidet begynner. Med oss som prosjektansvarlig trenger du kun å forholde deg til én kontaktperson og én bedrift. Vi samarbeider tett med arkitekter og innredningsfirmaer, samt skaffer alle nødvendige håndverkere.

Arbeidsforhold

Vi legger stor vekt på å forsikre oss om at håndverkerne vi bruker har ordnede lønns- og boforhold. I vår bransje er dette spesielt viktig. Våre arbeidere har ID-kort, og de aller fleste har jobbet hos oss i mange år.

Ombygging

Vi vet hvilke hensyn som må tas i forhold til omgivelsene i kjøpesentre og handlegater. For å minimere omsetningstap ved ombygging er våre håndverkere klare og villige til å jobbe lange dager. Vi koordinerer alt av arbeidet for å sikre kortest mulig ventetid mellom utbyggingssteg.

Kvalitet & Referanser

PRO TOTALBYGG har flere velkjente bedrifter i porteføljen og meget gode referanser. Vi har dyktige og erfarne samarbeidspartnere innen alle områder, men jobber gjerne med dine foretrukne aktører. For å sikre våre kunders tilfredshet følger vi alltid opp prosjekter etter overlevering.

Miljø

Det stilles stadig strengere miljøkrav og reguleringer. Vi jobber kontinuerlig for å styrke vår egen bærekraft og for å sikre at vårt arbeid lever opp til krav og forventninger.