Linderud Senter

Gjennom samarbeidsavtaler med først Sektor Eiendomsutvikling og nå Citycon, så har Pro Totalbygg i mange år vært leverandør av byggteknisk og utførende håndverk til Linderud Senter i Oslo. Pro Totalbygg har hatt et tett samarbeid både med senteret sentralt, og med senterets leietagere. Vi leverer gjennom våre underleverandører alle tekniske fag, og utfører alle byggfag i Pro Totalbygg. Vi har på vegne av senteret bygget om mange av lokalene for leietagerne, hvor hver og en har ulike preferanser og spesifikasjoner i sine konsepter. Linderud Senter er en lokal totalleverandør av service og handel i bydel Bjerke i Oslo. Pro Totalbygg har bygget om og pusset opp alt fra utvendig tak, butikklokaler og senterkontor, til vaskehall, legekontorer og toaletter. Vi leverer ferdige lokaler til avtalt tid til avtalt pris.


Flere spennende prosjekter innen Kjøpesenter / Butikk